גליון #12 עיזבון/ דצמבר 2015
שער הגיליון מאת בשמת קליין. לצפיה בשער לחצו כאן

ארכאולוגיה חלקיקית

פרגמנטים מפרויקט מתהווה

Bookmark and Share

העבדות המוצגות כאן נקראות, לפחות לעת עתה, "ארכאולוגיה חלקיקית” (Granular Archeology) . באמצעות וידאו, ענני נקודות, טקסט מקוריין והולוגרפיה, הפרוייקט מבקש לבחון את היחס בין פני שטח לבין קדושה בנקודת המפגש של תלת מימד צילומי, ארכאולוגיה ותפיסות יהודיות סותרות של תכסית הארץ.

 

כבר משנות הארבעים של המאה ה-19, צילום לצד ארכאולוגיה שימשו ככלי שרת בניסיונות דתיים לשחזר, להחיות, לתת צורה ממשית ונוכחות מוחשית לשמימי. ארכאולוגים ישראלים העוסקים בתנ"ך, בשונה מקודמיהם החלוציים והקולוניאליסטים, מונחים על ידי שאיפות לאומיות יותר מאשר דתיות.  חפירות נוהלו לא אחת בידי כאלו הדוגלים בחילוניות, כאלו הרואים בתנ"כי טקסט לאומי היסטורי שיכול לסייע בהיתוך הזהות הלאומית עם הארץ. עם זאת, בחלוף העשורים, הגישה החלוצית פינתה מקומה לא לזו החילונית בלבד, אלא להשקפה לאומנית  משיחית העמלה לצמצם פערים בין דימוי פנטזיוני לבין עובדות בשטח.

 

בעזרת העיסוק ביחסי הגומלין בין המדינה, לאומנות יהודית דתית וטכנולוגיה של הדמיה, אני מבקש לחשוף ולאתגר את האופנים בהם האפרטוס הצילומי מוטמע בהגיון ובהבנייה של המציאות המוחשית; מוטמע בהבנייה פיזית ככלי מעשי ובהבנייה הסימלית והמדומיינת המניעות את הפרויקט הדתי-ציוני הישראלי.

 

ניתן להתייחס לחילון עצמו בציונות כאל הלאמה של תפישות דתיות משיחיות. במקום להחליף שאיפות משיחיות אלו בלאומיות, הן עצמן מתרגמות ללאומנות. אלוהים הודר מן השיח, עם זאת ההבטחה האלוהית ממשיכה להנחות פעילות פוליטית ולתת לה תוקף. תחילה שררה הפרדה בין תוקף זה לבין מאפייניה החומריים של הארץ. עוד עולות קרנן של תפישות משיחיות בקרב גורמים בפוליטיקה, בצבא ובשלטונות מקומיים, תוקף זה הולך ומתאחד עם החומר. משיחיות איננה עוד היפוכה של מציאות גופא. היא איננה רק בגדר ביקורת על הקיים, ואיננה מופנית עוד אל העתיד בלבד. להיפך, גאולה משיחית נולדת מארועי ההוה; מתגלמת בם.

 

בעבודה חדשה זו, אבקש להתחיל ולפתח רעיונות שהעסיקו אותי בעבודת הוידאו שיצרתי מוקדם יותר השנה בשם "סביבות". "סביבות" ממוקדת בחומר ארכיוני ומבוססת על ההתפתחויות ההיסטוריות המתוארות לעיל בתמצית. בעבודות החדשות, אני מתכוון לעסוק ביתר שאת בעכשווי (ובעתידי), מתוך תחושה כי ההתמודדות עם נטיות משיחיות מחריפות והולכות ועם הגיוס האידאולוגי של אריכאולוגיה כמו גם של אמצעי הדמיה לקידום מטרות פוליטיות ודתיות, היא צורך בהול. אני נוטה להאמין כי התפתחות משיחית, פוסט-חילונית זו בה אני מבקש לעסוק באמצעות המקומי,  מתרחשת גם ברמה הגלובלית. הפרויקט חובר למעשה לשאלה הגדולה והבסיסית יותר, שכמובן אינה מקבל עדיין מענה, כיצד מושג המשיחיות מתווה את צורתה החוקית של המדינה הריבונית כפרדיגמה פוליטית חשובה במערב.

ניסוי הולוגרמה

אריאל קן נולד בירושלים ב-1979. בימים אלו הוא לומד לדוקטורט בגולדסמית'ס בלונדון. בוגר המחלקה לצילום בבצלאל והתואר השני של בצלאל. חי ועובד בלונדון.

http://www.arielcaine.com