גיליון #38 | חומר פעיל | דצמבר 2022

תתקשר אלי יא מנייאק תתקשר #2

Bookmark and Share

הילה לולו לינ פרח כפר בירעים, אמנית רב־חושית, פועלת שנים במקביל בסוגי מדיה שונים: וידיאו, צילום, מיצב, מיצג, ציור, טקסט, רישום, סאונד ועוד. עוסקת בפיתוח שפה הנותנת ניראות למרחבי פנים הגופ הפרטי/ עצמי/ פנימי: גופ, כמקום, עקרוני: במקום הזה, על האדמה הארורה, הכואבת והמכאיבה, במלוא הדרה. בודקת בימים ובלילות, מנסה לגעת בעורות הגוף הבוער, לברר ולבער מחלות עקשניות ושאלות קשות, להאיר זיכרונות אבודים מתרדמת. חיה, עובדת ומשתדלת לנשום בדרום תל אביב־יאפא.

הילה לולו לינ פרח כפר בירעים, תתקשר אלי יא מנייאק תתקשר #2, 2002, 01:38 דקות, מוסיקה: קרני פוסטל