גיליון #38 | חומר פעיל | דצמבר 2022

אמן : יואנה בליקמן